Kategoriarkiv: Kommunikation

Ett funktionshinder går inte moralisera

Det öppnar upp för en diskussion om det är ett karaktärsdrag eller funktionsnedsättning som orsakar problemet med att köa. Karaktärsdrag tänker vi ofta att vi kan förbättra, eller välja de handlingar som följer av dem. Karaktärsdrag kan vi moralisera, berömma eller klandra, men inte funktionsnedsättningar. Där bör vi istället ha en pragmatisk syn när det uppstår ett funktionshinder och när vi ska underlätta vardagen för den personen.”

– Therese Boström, Kristianstadsbladet 31/8 2017.

 

 

Vad får ett föl säga i offentligheten?

“Yttrandefriheten är grundlagsstadgad och är nödvändig för ett en öppen och fri demokrati. Ständigt utmanas yttrandefriheten vad som är ok och inte ok att säga i det offentliga rummet; och trots att spännvidden inte regleras i lag, så är det samhällets värderingar och normer som sätter gränserna. Gränserna är på väg att bli alltmer snäva och vi riskerar att vi hamnar i en situation där ingen vågar säga något kontroversiellt i rädsla för att bli anmäld. Detta är ett problem för det fria samtalet och kan i slutändan också bli ett hot mot demokratin.”

– Therese Boström, Kvällsposten 15/10 2014

Låt debatten nu bli fri och öppen

“Oron är något som samtliga partier måste ta på allvar och ge klara besked i hur flyktingmottagandet ska genomföras. Oron togs inte på allvar i valrörelsen och det kan vara en faktor till att många väljare sökte sig till SD. Därför bör man vara försiktig när man kallar deras väljare rasister och drar alla över en kam. Det är viktigt att diskussionen om flyktingpolitiken fortsätter. Ingen vinner på anklagelser om rasism, det gynnar bara Sverigedemokrater. Det försent nu, men opinionen kan vinnas de kommande fyra åren. Låt nu debatten bli fri och öppen. Argumenten klär inte av varandra när man hänger dem längst in i garderoben.”

– Therese Boström, Kvällsposten 19/9 2014

Idédebatten är väck – väck idédebatten!

”Nya offentliga kommunikationsverktyg är välkomna och särskilt tvåvägskommunikation som Twitter. Twitterdebatter har sin plats i offentlig idédebatten – om det finns intellektuella resonemang i bakgrunden. Punch-lines blir ett komplement, men utvecklar i sig inte idédebatten.”

– Therese Boström, Kvällsposten 23 /11 2013